Dünyayı değiştiren kameralar

Son yıllarda her şeyi kameralarla kayıt altına alıyoruz. Güvenlik kameralarından elimizdeki telefonlara kadar, devasa boyuttaki veriyi video formatında saklıyoruz. Şu an dünya genelinde bir milyara yakın güvenlik kamerası olduğu düşünülüyor. Bu kameralar, geçmişe yönelik standart veri elde etme ya da anlık bilgi verme dışında farklı özellikleriyle de kullanılmaya başlandı. Bu farklı kullanım alanlarında öne çıkanlardan biri Çin’in başkenti Pekin’de yaşayanların 1,2 milyon kamera tarafından izlenmesi oldu. Bu durum Çin’in katı güvenlik politikalarından ve sosyal vatandaşlık puanı gibi uygulamalarından kaynaklanıyor olsa da, dünyanın her yerinde kameraların devasa bir veri ortaya çıkardığı inkâr edilemez bir gerçek. Üstelik kameralar; güvenlik ya da bireysel amaçlı kullanımdan öteye geçerek farklı alanlarda da kullanılıyor.

Görsel: Lianhao Qu — Unsplash

Kameraların sensörlerle birlikte kullanılarak veriyi anlamlı hâle getirdiği alanlardan birisi ulaşım. Günümüz akıllı araç teknolojilerinde sürücüsüz kullanım özelliği, kameralardan gelen verinin işlenmesiyle gerçekleşiyor. Bu, anlık verinin yine anlık şekilde okunması ve yapay zekânın bunu aynı hızda çözüme dönüştürmesi anlamına geliyor. Bu çözümle birlikte trafik kazalarının azalması, yoğun trafikteki kullanıcı hatalarının aza indirilerek trafik akışının rahatlatılması ve enerji verimliliği gibi birçok pozitif geri dönüşün olması bekleniyor. Geleceğin yaygın seyahat etme biçimi olarak görülen sürücüsüz araç teknolojisi, yapay zekâ ve kamera birlikteliğinin gündelik hayatta görülebilecek en iyi örneğini oluşturuyor.

Yapay zekâ ve kamera işbirliğinin daha fazla kullanılmaya başlandığı alanlardan birisi de tarım. Dünyadaki gıda güvenliğinin, sürdürülebilirliğin ve verimin artırılması amacıyla tarımda dijital teknolojiler kullanılıyor. Geleneksel tarımda birçok uygulama; geçmiş deneyimlerden, kaba ölçümlerden ve tavsiyelerden yararlanır. Fakat bu deneyimler her zaman en verimli kullanımı garanti etmez. Dijital tarım sistemlerinde ise veriler daha sık ve daha doğru şekilde toplanır ve yorumlanır. Üstelik geleneksel tarımda sonuçlar hasat zamanına kadar alınamazken dijitalleşen tarımda süreç her aşamasında yorumlanır ve anlık geri bildirimler alınır. Kameraların bu alandaki yaygın kullanımı ise toprağı ve bitkileri gözlemlemek ve anlamlı sonuçlar çıkarmak üzerinedir. Özellikle geniş tarım arazilerinde drone’lar araziyi inceler ve yapay zekâ, incelenen araziye göre veriyi yorumlayarak çeşitli sonuçlar elde eder. Örneğin su kullanımını yönetmek için yapay zekâ destekli kamera kullanımı, topraktaki nem oranını gözlemleyerek daha verimli bir sulama yapılmasını sağlıyor. Küresel iklim krizinin etkilerini sıkça gördüğümüz son yıllarda su kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılması, gelecek için hayati önem taşıyor. Bu alandaki gelişmelerde görüntü teknolojileri oldukça etkili olmaya devam ediyor.

Görsel: Jason Blackeye — Unsplash

Son yıllar, özellikle Akdeniz havzasındaki ülkeler için üzücü orman yangınlarıyla geçti. İklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar, bu tehdidin her yaz mevsiminde artarak devam etmesine neden oluyor. Orman yangınları, yerel insanların gözlemleri ve yangın izleme istasyonları gibi kaynaklardan alınan bilgilerle tespit ediliyor. Fakat bunlar geniş alandaki yangın tehditlerini erkenden tespit etmek için yeterli değil. Bu alanda devreye yapay zekâ giriyor. Drone kameralarıyla orman yangınlarını erkenden uyaran yapay zekâ modellemeleri, dünyanın birçok farklı ülkesinde yatırım desteği alıyor. Üstelik dünyanın farklı yerlerinden elde edilen veriler, açık kaynak kodlarıyla farklı yapay zekâ modellerine destek oluyor. Birçok girişim, doğamızı korumak amacıyla çeşitli yapay zekâ modellemeleri geliştirmeye devam ediyor. İş Bankası’nın desteklediği Workup Girişimcilik Programı girişimlerinden co-one, kameraları yapay zekâ ile birleştirerek orman yangınlarını erken tespit etmekten iş güvenliğine, sağlıktan tarıma kadar farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara çözüm üretiyor. Verileri yapay zekâ ile anlamlı hâle getirerek performansı ve güvenliği artırıyor.

Yapay zekâ, kendi başına bütün çözümleri üreten bir yapı değil. Bu yüzden insanlarla hibrit çalışması, karşılaşılabilecek sorunları en aza indiriyor. Yapay zekânın büyük verileri toplama ve yönetme kapasitesi ile insanların bu verileri yorumlama becerisi, bu işbirliğinin en önemli unsurlarıdır. Tıpkı kamera görüntülerinin anlamlı yorumlanması gibi gelecekte yapay zekâ ve insan birlikteliği farklı başarılara da imza atacaktır.

--

--

Dijital dünyanın öne çıkan gelişmelerini takip edebileceğiniz İşCep resmi Medium sayfasıdır. İşCep hakkında bilgi için; www.isbank.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
İşCep

Dijital dünyanın öne çıkan gelişmelerini takip edebileceğiniz İşCep resmi Medium sayfasıdır. İşCep hakkında bilgi için; www.isbank.com.tr