Tabletle doğan kuşak: Alfa

Herkes Z Kuşağı’na odaklanmışken, arkasından nasıl bir kuşak geldiğine henüz çok fazla dikkat çeken olmadı. Oysa henüz çocuk yaşta olan bu nesil için dünya, bir önceki kuşaklardan daha da dijital. Çünkü bu yaş grubuna mensup olanların bebeklik ve çocukluk çağı, diğerlerinde olmayan bir cihazla başlıyor: tabletler. Evet, bugünlerde tüm bebekler sanki yanlarında bir tabletle doğuyormuş hissi veriyor. Bu yeni Alfa Kuşağı tabiri, 2010 ve 2025 yılları arasında doğan çocuklar için kullanılıyor. Genellikle “dijital yerliler” olarak adlandırılan bu nesil, tamamen akıllı telefonlar, sosyal medya ve internet çağında yetişiyor. Bu çocuklar, teknolojisiz bir dünyayı asla tanımayan ilk nesil ve genellikle çevrimiçi iletişimde yüz yüze iletişim kurmaktan daha rahatlar. Alfa Kuşağı; aynı zamanda, her kökenden ve kültürden çocukların yan yana büyüdüğü, tarihin en çeşitli kuşağı olmasıyla da dikkat çekiyor. Eşsiz bakış açıları sayesinde bu nesil, bugün gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan bazılarını çözme potansiyeline sahip. Alfa Kuşağı’nın neler başaracağını sadece zaman gösterecek, ancak kesin olan bir şey var: Tarihte iz bırakacaklar.

Görsel: Unsplash

Alfa Kuşağı çocuklar; sürekli değişen ve sürekli gelişen teknoloji dünyasında büyüyor. Sonuç olarak, kendi benzersiz yaratıcılık tarzlarını geliştiriyorlar. Bu, kendilerini ifade etmek için yeni medyayı kullanma biçimlerinde görülebilir. Örneğin, birçok Alfa çocuğu, orijinal içeriklerini dünyayla paylaşmak için platformu kullanan hevesli YouTuber’lar ve TikToker’lar. Ayrıca, yeni trendleri hızla benimsemekte ve bunları kendi kişisel tarzlarına dâhil etmekteler. En son moda, müzik ya da dans çılgınlığı olsun, Alfa çocukları her zaman aktif olarak bu etkinliklere katılıyorlar. Sonuç olarak, bu özellikleriyle trend belirleyici ve yenilikçiler olarak itibar kazanıyorlar. Bu jenerasyonun geleceğini görmek gerçekten büyüleyici olacak.

Dünya giderek daha fazla çevrimiçi hâle geldikçe, Alfa Kuşağı küresel bir köyde büyüyor. Bu nesil, şimdiye kadarki en bağlantılı nesil ve bu bağlantıyı, kendileri için önemli olan konularda seslerini duyurmak için de kullanıyorlar. Alfa Kuşağı, iklim değişikliğinden sosyal adaletsizliğe, markalardan dünya üzerindeki etkilerinin sorumluluğunu üstlenmesini talep ediyor. Bu yeni hesap verebilirlik düzeyi, markaların çalışma biçiminde büyük değişikliklere yol açıyor. Alfa Kuşağı olgunlaştıkça, daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünyaya doğru daha fazla ilerleme görmeyi bekleyebiliriz. En azından bunu talep edecekleri ve hem kamudaki hem de özel şirketlerdeki yöneticilerin bu beklentileri karşılamak isteyecekleri bir gelecekle karşılaşabiliriz.

Görsel: Unsplash

Markalar her zaman dikkat çekmek için yeni yollar arar ve Alfa Kuşağı da bir istisna değildir. Bu son derece imrenilen demografi; erken benimseyen ve trend belirleyen insanlardan oluşuyor ve her zaman bir sonraki büyük şeyin peşindeler. Peki markalar dikkatlerini çekmek için nasıl bir yol izliyor? İlk olarak, bu neslin neyi umursadığını anlamak önemli. Dünyada bir fark yaratma konusunda tutkulular ve aynı zamanda sosyal medya konusunda çok bilgililer. Bu nedenle, bu alanlardan yararlanabilen markaların ilgilerini çekme olasılığı daha yüksek. Ek olarak, Alfa Kuşağı her zaman yeni deneyimler ararlar, bu nedenle onlara benzersiz bir şey sunabilen markaların öne çıkması daha olasıdır. Son olarak, bu neslin son derece gururlu ve özgüvenli olduğunu hatırlamak önemlidir, bu nedenle herhangi bir pazarlama mesajı bunu yansıtmalıdır. Markalar, bu temel bilgileri anlayarak Alfa Kuşağı’nın dikkatini daha etkili bir şekilde çekebilir.

Görsel: Unsplash

Her bir kuşağın arasında keskin ve geçişken olan bazı benzerlikler olduğunu biliyoruz. Alfa Kuşağı, şu an çocukluk zamanını yaşıyor ve hatta kimi kuşak üyeleri henüz doğmadı bile. Ama her yeni kuşakta olduğu gibi, teknolojinin etkisiyle iletişim kurma biçimlerinde farklılıklar olacağını anlamak zor değil. Şu an bu kuşağın üyeleri vakitlerini Minecraft’ta ev yapmakla ve mobil cihazlarda arkadaşlarıyla oyun oynamakla geçiriyor. Çünkü bu kuşağa ait neredeyse tüm anılar, dijital olarak saklanacak ve bir şekilde dijital dünya ile ilişkili olacak. Çevre ve iklim gibi konularda nasıl bir genel tutum içinde olacaklarını ise zamanla daha iyi göreceğiz.

--

--

Dijital dünyanın öne çıkan gelişmelerini takip edebileceğiniz İşCep resmi Medium sayfasıdır. İşCep hakkında bilgi için; www.isbank.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
İşCep

Dijital dünyanın öne çıkan gelişmelerini takip edebileceğiniz İşCep resmi Medium sayfasıdır. İşCep hakkında bilgi için; www.isbank.com.tr