Yükselen trend: istifaların sessizliği

Bir süredir dünya iş gündeminde iki konu üzerinde sıkça konuşuluyor: istifa ve sessiz istifa. Zorlu süreçler ve büyük olaylar, insanların hayatlarını tekrar gözden geçirmelerine neden olur. Göründüğü kadarıyla pandemi süreci ve onu takip eden ekonomideki negatif görünüm, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatlarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. Elbette bu tek başına bir neden değil, hem istifa hem de sessiz istifanın daha başka sebepleri de var ve geçmişi de biraz daha eskiye dayanıyor olabilir.

Görünüşe göre birçok insan bu günlerde işini bırakmayı düşünüyor. Geçen aylarda yayımlanan McKinsey’in bir raporu, çalışanların yaklaşık %40'ının önümüzdeki 3–6 ay içinde mevcut işlerini bırakmayı düşündüklerini ortaya koydu. Bu trend sadece geçici bir trend değil, bir süredir devam ediyor. Rapor, işini bırakmayı düşünen kişilerin yüzdesinin 2012'den bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını ortaya koydu. Ve bu sadece bir ABD olgusu değil. Rapor, işini bırakmayı düşünen kişilerin %59 ile en yüksek Brezilya’da ve %26 ile en düşük Japonya’da olduğunu söylüyor. Bu da en az dört kişiden birinin iş bırakmayı düşündüğü anlamına geliyor. Çalışan bağlılığını umursamayan şirketler için bundan daha kötü haber olmayabilir.

Görsel: Johnny Cohen — Unsplash

Bu eğilimin birkaç nedeni var. Birincisi, iş piyasasının son zamanlarda hiç olmadığı kadar çeşitlenmesi ve bu yüzden insanların daha fazla seçeneği varmış gibi hissetmeleri. Ayrıca insanların işe bakış açılarında da bir değişiklik oldu. Artık çalıştıkları yerle olan ilişkilerini ömür boyu sürecek bir taahhüt olarak görmüyorlar ve mevcut işlerinden memnun değillerse değiştirme olasılıkları daha yüksek. Ayrıca standartlaşmış birçok yan hak, teknoloji şirketlerinin sağladığı yeni ve daha popüler yan hakların yanında çok daha sönük kalmaya başladı. Bu yüzden start-up ve teknoloji şirketlerinde çalışmak isteyen birçok insan olduğunu görüyoruz. Sebep ne olursa olsun, bu eğilim işverenlerin dikkate alması gereken bir şey. Çalışanlarının mutlu ve bağlı olduklarından, işten ayrılmalarını önlemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarından emin olmaları gerekiyor.

Gelelim sessiz istifa trendine. Çoğu insan, iş bırakmanın oldukça büyük bir karar olduğu konusunda muhtemelen hemfikirdir. Ne de olsa düzenli bir maaştan, sosyal haklardan ve hatta bazen yaşanacak bir yerden vazgeçmek anlamına gelebilir. Ama ya işini bırakmak, bu kadar büyük bir mesele olmak zorunda olmasaydı? Ya büyük bir çıkış yapmak yerine, işe gitmeyi bıraksaydın? İşte buna “sessiz istifa” deniyor. Son araştırmalara göre, ABD’deki iş gücünün en az %50'si sessizce işlerini bırakan insanlardan oluşuyor. Gittikçe daha fazla insan mevcut pozisyonlarından ayrılmadan, sadece minimum düzeyde çalışarak mesailerini tamamlıyor. Peki neden bu kadar çok insan sessizce işini bırakmayı seçiyor? Pek çok insan kendini gereğinden fazla çalışmış ve düşük ücretli hissediyor ve karşılığında hiçbir şey almadan sürekli olarak fazladan çaba sarf ediyormuş gibi hissetmekten bıkmış durumda. Şirketlerinin değerlerine göre yaşamadığını veya ilerleme fırsatları olmadığını hissediyor. Ya da kendi yöneticileri tarafından umursanmadığını görüyor ve iyi bir performans göstermenin hiçbir işe yaramadığını düşünüyor. Sebep ne olursa olsun, sessiz istifa artıyor.

Görsel: Nick Fewings — Unsplash

Hem istifa hem de sessiz istifa sürecinin sadece maddi beklentilerle olmadığı gayet açık. Çalışanlar, performanslarının görülmesini ve buna değer verilmesini, daha iyi yan haklar verilmesini, yöneticilerle ve iş arkadaşlarıyla doğru bir iletişim kurabilmeyi istiyor. Uzaktan çalışmanın da arttığı bu günlerde, fiziksel ya da online olarak bir araya gelmek ve sorunların çözümü için şeffaf bir iletişim kurmak gerekiyor. Bunun dışında çalışma ortamındaki sorunları çözebilmek için kullanılan uygulamalar da bulunuyor. İş Bankası’nın desteklediği Workup girişimlerinden birisi olan Memotive, iyi bir çalışan deneyimi ve bağlılığı oluşturmak için kullanılabilecek harika bir araç. Uygulama kendi amacını “Çalışanların şirketle temas noktalarını mobile taşımak, verimliliği ve memnuniyeti artırmak.” olarak belirtiyor. Memotive ve benzer uygulamalar, fiziksel olarak görünmekten çekinen çalışanların dijital olarak kendilerini daha iyi ifade etme şansı sunuyor. Yakın gelecekte şirketlerin hem bu gibi uygulamalarla hem de fiziksel yatırımlarla, çalışanlarının sadakatini kazanmak için daha fazla yatırım yaptıklarını göreceğiz.

--

--

Dijital dünyanın öne çıkan gelişmelerini takip edebileceğiniz İşCep resmi Medium sayfasıdır. İşCep hakkında bilgi için; www.isbank.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
İşCep

Dijital dünyanın öne çıkan gelişmelerini takip edebileceğiniz İşCep resmi Medium sayfasıdır. İşCep hakkında bilgi için; www.isbank.com.tr