Ya çevresel konularda karar hakkı yapay zekânın olsaydı?

Her geçen gün, yeni bir yapay zekâ teknolojisi ve kullanım alanına daha şahit oluyoruz. Aslında yapay zekâ kavramını daha temelde ele alırsak, onu bir sorun çözücü olarak tanımlayabiliriz. Bugün hiç fark etmediğimiz bir noktada bile, yapay zekânın sunduğu bir çözümü kullanıyoruz. Varlığını direkt olarak görmediğimiz yapay zekânın birçok ürün ve hizmetin içinde olması, etkinliğini daha az fark etmemize neden olabilir.

Görsel: Unsplash

Artık planlama, randevu alma ve bilgi sağlama gibi görevlerde yardımcı olabilecek birçok AI tabanlı asistan var. Bu asistanlar, bu görevlere harcanacak çok fazla zamandan ve enerjiden tasarruf sağlıyor. Yapay zekâ sistemleri, büyük miktarda veriyi çok hızlı bir şekilde analiz edip en önemli bilgileri ortaya çıkarıyor. Ayrıca, insanların göremediği kalıpları ve korelasyonları belirleyebiliyor. Bu, bizim daha etkili bir şekilde öğrenmemize ve daha iyi kararlar almamıza yardımcı oluyor. Yapay zekâ, insanların daha sağlıklı olmasına da yardımcı oluyor. Artık sağlık verilerimizi 7/24 izleyebilen birçok yapay zekâ tabanlı sağlık izleme uygulaması var. Bu uygulamalar bize sağlık alışkanlıklarımızı iyileştirmemize yardımcı olabilecek değerli sağlık bilgileri ve tavsiyeleri sağlıyor. Ek olarak, bize dünyanın her yerinden tarafsız haber kapsamı sağlayabilecek birçok AI tabanlı haber hizmeti var. Bu teknolojinin ağır sanayi üretiminden günlük hayata kadar sayısız örneğini bulabiliriz. Fakat insanlık olarak öyle büyük bir sorunumuz var ki, bunu yapay zekânın çözümüne bırakabilir miyiz?

Şu an tüm dünyanın karşısındaki en büyük sorun, sürdürülebilirlik hedeflerini tutturmakta zorlanmamız. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse, küresel iklim krizine karşı gereken adımları atmakta zorlanıyoruz. Çünkü üretim modellerimiz, kullandığımız karbon bazlı enerji türleri ve elimizde bolca bulunan atıklar, bu hedefe ulaşmamızı engelliyor. Peki yapay zekâ, bu sorunu çözebilir mi? Ya da ne kadar çözebilir? Aslında iklim krizinin gerçeklik olduğu bir dünyada, onunla mücadeleye yardımcı olmak için yapay zekâ (AI) çeşitli şekillerde kullanılıyor. Yapay zekâ; güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yeni yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmek için kullanılıyor. Bunun nedeni, AI’nın büyük miktarda veriyi insanlardan çok daha hızlı işleyebilmesi. Bu hız, yeni enerji kaynaklarının daha verimli araştırılmasına ve geliştirilmesine olanak tanıyor. Ayrıca şu an kullandığımız karbon bazlı enerjinin de daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Yapay zekâ, endüstrilerden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak için de kullanılıyor. Örneğin Google, fabrikalardan kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak için otomatik olarak daha verimli algoritmalar tasarlayabilen “AutoML” adlı bir sistem geliştirdi. Yapay zekâ ayrıca iklim değişikliği belirtileri için çevreyi izlemek amacıyla da kullanılıyor. Örneğin NASA; dünya atmosferindeki, karadaki ve okyanuslardaki değişiklikleri izlemek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanan “EOSDIS” adlı bir program geliştirdi.

Görsel: Unsplash

Bunlar dışında daha çevreci ve verimli bir tarım için çeşitli yapay zekâ teknolojileri kullanılıyor. Bu da sulamadan gübreye, lojistikten depolamaya kadar büyük bir beslenme zincirinin dünyaya daha az zarar vermesini sağlıyor. Eğer daha iyi bir alternatifiniz henüz yoksa, zararı azaltmak da çözüme giden yollardan birisi olabiliyor. Katı yakıtların çevresel kirliliğin en tepedeki sebeplerinden biri olduğunu biliyoruz. Bugün şehirlerdeki trafiği doğru yönetmek, çok büyük oranlarda karbon emisyonunun atmosfere salınmasını engelliyor. Yapay zekâ; otonom araçlarda ve şehirlerin toplu ulaşım ve yollarında kullanılarak kirliliği azaltmaya yardımcı oluyor.

Görsel: Unsplash

Bugün dünyamızın sürdürülebilir geleceği için insan ve yapay zekânın işbirliğinde çalışıyoruz. Eğer bu işbirliği olmasaydı, şu anki durumdan çok daha kötü bir durumda olacağımız inkâr edilemez bir gerçek. Fakat gelecekte yapay zekâ çevresel konularda sadece bir çözüm ortağı değil, karar alma konusunda da bir işlev kazanabilir. Bugün yerel ve ulusal ölçekte alınan bir dizi kararın çevresel şartlara uygunluğu sadece insanlar tarafından belirleniyor. Bu kararı yapay zekâya bıraktığımız bir gelecek simülasyonunda, çevre için daha katı kurallara sahip olabiliriz. Peki bu konuda son söz bizde mi olacak yoksa yapay zekâda mı? Bunu ancak gelecekte görebileceğiz.

--

--

Dijital dünyanın öne çıkan gelişmelerini takip edebileceğiniz İşCep resmi Medium sayfasıdır. İşCep hakkında bilgi için; www.isbank.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
İşCep

Dijital dünyanın öne çıkan gelişmelerini takip edebileceğiniz İşCep resmi Medium sayfasıdır. İşCep hakkında bilgi için; www.isbank.com.tr